کپی کردن آزاد است

COPY is free even for iranian mullahs

نمونه ای ازانسانهای تکامل نیافته

نمونه انسان تکامل نیافته

احمدی نژاد ، الله ، مشایی

بیشتر دقت کنید.


اگر لازم باشد از عینک استفاده کنید.آیت الله سید علی خامننه ای

در یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر، یکی را باید انتخاب کنید .

برادرهای ساندیس خور با دهانهای غنچه ای

برادرهای ساندیس خور با دهانهای غنچه ای

ولی فقیه در استراحت

ولی فقیه در استراحت

دانشگاه اسلامی

دانشگاه اسلامی

مدال برای قاتلین

مدال برای قاتلین

ISLAMIC IRAN AND PEOPLE

اختاپوست ننگین اسلام در ایران

SCOOBY DOO


photo of who