کپی کردن آزاد است

COPY is free even for iranian mullahs

16 آذر....NO FOR ISLAM

در 16 آذر دانشجوهایمان را تنها نگذاریم و با آمدن به خیابانها انزجارمان را از این حکومت اسلامی به همه نشان دهیم......وعده ما 16 آذر......