کپی کردن آزاد است

COPY is free even for iranian mullahs