کپی کردن آزاد است

COPY is free even for iranian mullahs

ISLAMIC IRAN AND PEOPLE

اختاپوست ننگین اسلام در ایران