کپی کردن آزاد است

COPY is free even for iranian mullahs

احمدی نژاد ، الله ، مشایی

بیشتر دقت کنید.


اگر لازم باشد از عینک استفاده کنید.